Your browser does not support JavaScript!
nfupme
Home Chinese NFU Member Contact Blog Administrator
 
Category List
Faculties

 

 

NameJung-De, Huang

PositionAssociate Professor & Chief  of Power Mechanical Engineering

EducationPh. D. in Mechanical Engineering, National Yunlin University of Science&Technology

 

Contact +886-5-6315421631-5427

Emailjingdae@nfu.edu.tw

ExperienceProfessor's Blog

Specialties:Accuracy Grinding Process, Micro Electro-wetting, Micro probes Fabrication
[ 2010-11-10 ] Nel-Fun Laiw
[ 2010-11-10 ] Jiann-Shing Lee
[ 2010-11-10 ] Chung-Lin Chang
[ 2010-11-10 ] Tsai-Shou Chang
[ 2010-11-10 ] Jiong-Shiun Hsu
[ 2010-11-10 ] Yi-Chern Hsieh
[ 2010-11-08 ] Shou-Yin, Yang
[ 2010-11-08 ] Cho-Pei, Jiang
[ 2010-11-08 ] Chin-Chung, Wei
[ 2010-11-08 ] Dai- Jia ,Ruan
[ 2010-11-08 ] Shin-Yu, Chen
[ 2010-11-08 ] Jin-Chuen, Yeh
[ 2010-11-08 ] Hsin-Sheng, Lee
[ 2010-11-08 ] I-En, Lin
[ 2010-09-06 ] Jenn-Der Lin
[ 2010-08-18 ] Jeng-Haur Horng
[ 2010-08-18 ] Jung-De, Huang
[ 2010-08-18 ] Shinn-Liang Chang
[ 2010-08-18 ] Shyh-Chang Lin
[ 2010-08-18 ] Long-Chang Hsieh